پیشگیری و درمان کبدچرب

پیشــگیری و درمان کبدچرب در هنگام صرف وعده غذایی آب و نوشیدنی مصـرف نکنید . صـبح ناشـتا آب جوشیده ولرم شده میل کنید. شبها ایستاده آب ننوشید. از روغن های زیتون و ارده کنجد استفاده کنید و از روغن های جامد و مایع بسته بندی شده موجود در بازار مصرف نکنید. نباید دفع شما کمتر از ۲ بار در روز باشد مسهل هایی مانند برگ سنا استفاده نمائید. کبدچرب بیماری شایعی است که با رعایت نکات ساده از آن پیشگیری کنید.

کبدچرب

کبدچرب

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه