پیشگیری و درمان کبدچرب

پیشــگیری و درمان کبدچرب در هنگام صرف وعده غذایی آب و نوشیدنی مصـرف نکنید . صـبح ناشـتا آب جوشیده ولرم شده میل کنید. شبها ایستاده آب ننوشید. از روغن های زیتون و ارده کنجد استفاده کنید و از روغن های جامد و مایع بسته بندی شده موجود در بازار مصرف نکنید. نباید دفع شما کمتر از ۲ بار در روز باشد مسهل هایی مانند برگ سنا استفاده نمائید. کبدچرب بیماری شایعی است که با رعایت نکات ساده از آن پیشگیری کنید.

کبدچرب

کبدچرب

پیشگیری و درمان کبدچرب
امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه