کباب با دوغ ممنوع!

مصرف محصولات ماستی و گوشت باعث ایجاد مواد هضم نشده در بدن میشود و رسوب این مواد بیشتر در زانو ها و مفاصل باعث درد و بیماری خواهد شد…پس کباب را با دوغ نخوریم

کباب با دوغ

کباب با دوغ

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه