کوتاه کردن ناخن ها

بهترین روز برای گرفتن ناخن ها جمعه و پنجشنبه می باشد.گرفتن ناخن در روز چهارشنبه مضر است. از گرفتن ناخن در️ شب خودداری کنید که باعث دفع کلسیم می شود . در روایات داریم کوتاه کردن سبیل و ناخن ها و شستن سر با خطمی در روز جمعه فقر را از بین میبرد و رزق را زیاد میکند و از بیماری جذام پیشگیری می کند.

ناخن گرفتن

ناخن گرفتن

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه