زیان های غذاهای ترش

مصرف زیاد غذاهای ترش باعث :

●آسیب به معده
●ضعف اعصاب
●ایجاد بیماری های عصبی در دراز مدت
●پیری زودرس می شود.

غذاهای ترش

غذاهای ترش

 

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه