دلیل گریه نوزاد

امام صادق علیه السلام می فرماید فائده گریه کودکان را بشناس و بدان که در مغز آنها رطوبتی است که اگر باقی بماند سبب مشکلات بزرگ و بیماریهای سختی چون کوری و مانند آن می شود.

? گریه،این رطوبت را از سر کودکان به بیرون سرازیر می کند و تندرستی و سلامت چشم ها را در پی می آورد.

☘️ مگر نه این که کودک از گریه خود سود بسیار می برد، اما پدر و مادرش چون این حقیقت را به درستی در نمی یابند، می کوشند او را بی صدا کنند و با فراهم کردن خواسته هایش، او را از گریه باز دارند آنها نمی دانند که گریه برای فرزندشان بهتر و خوش فرجام تر است.

 

گریه کودکان

گریه کودکان

امتیاز خود را ثبت کنید

ارسال دیدگاه